مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک یک شاخه ی چند رشته ای از علوم مهندسی شامل مهندسی مکانیک و الکترونیک و هم چنین مهندسی کنترل، کامپیوتر و رباتیک می باشد. این رشته سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم‌های تشکیل شده از اجزای مکانیکی – الکترونیکی – کنترلی و نرم‌افزار داشته باشد.

فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکاترونیک با دید جامعی که از علوم مهندسی دارند می‌توانند بر اجرای طرح‌های مهندسی، نظارت داشته و برای آن‌ها برنامه‌ریزی نمایند.